Sikkerhet

Isbjørn
Isbjørn er det dyret på Svalbard som folk er mest opptatt av. Dette gjør at mange ønsker å se bjørnen, men Svalbardmiljøloven setter strenge grenser for hvordan man skal oppføre seg.
Isbjørnen er verdens største landlevende rovdyr. Svalbard har verdens tetteste isbjørnbestand. Isbjørnen har vært totalfredet på Svalbard siden 1973 og kan kun avlives i nødverge. I §30 står det: ”Det er forbudt å lokke til seg, mate, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn.”
Brudd på denne paragrafen kan føre til bøter og betinget fengsel.

Forhåndsregler

  • Vær oppmerksom. Se deg rundt og beveg deg på oversiktlige steder i terrenget.
  • Trekk deg rolig tilbake dersom du ser isbjørn. Følg aldri etter.
  • Unngå å slå leir i strandsonen. Vann- og iskanten er naturlige steder for bjørnen å lete etter mat.
  • Bruk snublebluss rundt leiren.
  • Plasser mat et godt stykke fra teltet med utsikt fra teltåpningen.
  • Lag aldri varm mat inne i teltet. Bjørnen tiltrekkes matlukt.
  • Vær riktig bevæpnet. Rifle beregnet til storviltjakt er et godt egnet våpen for isbjørnbeskyttelse. Det er viktig å huske at uten erfaring er våpen en falsk trygghet. I tillegg trenger du signalpistol, signalpenn eller knallskudd som skremmemiddel. Bruk av våpen er alltid siste utvei.

Bekledning
De klimatiske forholdene på Svalbard med hurtig omskiftende vær og bitende kulde stiller store krav til deg og utstyret ditt.
Vinterstid må man kle seg i flere lag ull, vindtett jakke og bukse, lue, votter og gode vintersko med plass til ullsokker. Til organiserte scooterturer får man spesialklær og trenger kun å ta med innertøyet selv. Frostskader er blant de vanligste skader på Svalbard og skyldes i hovedsak manglende, eller feil bekledning. Det er alltid lurt å ha med ekstra votter, ullsokker og lue. Vi anbefaler alltid at man bruker ull, da dette er suverent i forhold til tekniske og syntetiske materiell.
Sommerstid trenger man ikke mer klær enn det man bruker for en tur i det norske høstfjellet. Klærne bør være vand- og vindtett. Ha med lue og votter, det kan bli kald vind selv om det er sommer.
Det er påbudt å kjøre med hjelm på Svalbard, dette gleder også evt. Passasjer eller de som sitter på slede/sluffe. Når man har kjørt snøscooter i 1 time er det minst en dagsmarsj tilbake til utgangspunktet. Reservedeler, nødutrustning og drivstoff er nødvendig på turer utenfor nærområdet. Årlig gjennomføres det flere leteaksjoner etter scooterførere, vær ydmyk i forhold til vær og føre, og overvurder ikke egne ferdigheter.

Våpen og sikkerhetsutstyr
Som isbjørnbeskyttelse anbefales grovkalibret rifle, kaliber.308 win eller grovere. Uten gode kunnskaper om våpenet og tilstrekkelig skytetrening er våpen en falsk trygghet. For å skremme isbjørn er signalpistol eller signalpenn bedre egnet, men kan aldri erstatte rifle. Signalvåpen er også nyttig ved varsling av fare eller ulykke.
Til beskyttelse av teltleiren anbefales ”snublebluss”.
For å leie våpen på Svalbard må man ha med seg et våpenkort. Personer som ikke innehar våpenkort, kan søke Sysselmannen om tillatelse til å leie våpen.

For mer informasjon se: http://www.sysselmannen.no/

Det er og mulig å ha med seg eget våpen fra fastlandet, kontakt da det flyselskapet som skal benyttes for informasjon om oppdaterte regler rundt dette.
Ønsker dere ikke å bære våpen selv, kan dere leie guide hos oss. Guiden stiller da med våpen og sikkerhetsutstyr.
For å kunne varsle hurtig i en nødssituasjon stilles det krav til at man har med seg nødpeilesender når man er på tur på Svalbard.
Denne skal KUN utløses hvis det er fare for liv og helse, da dette vil utløse en større redningsaksjon. Signalene fra nødpeilesenderen gir nøyaktige opplysninger om din posisjon, noe som gjør redningstjenesten mulighet til å nå raskt frem.
Satellittelefon kan være et nyttig supplement til nødpeilesender, men vil aldri kunne erstatte den.
Nødpeilesender og satellittelefon kan leies hos oss.

Hytter
Det er ikke anledning til å benytte hytter uten å ha innhentet tillatelse, bortsett fra i nødsfall.

Spor i naturen
Bålbrenning, latriner, varder og andre spor i naturen skal ikke etterlates.

Melde- og forsikringsplikt
Dersom du er tilreisende og skal på tur på egen hånd utenfor Forvaltningsområde 10, har du melde- og forsikringsplikt til Sysselmannen på Svalbard. Dette innebærer at du må ta kontakt med Sysselmannen på Svalbard i god tid før turen skal starte. Du får tilsendt informasjon og meldeskjema som skal fylles ut og returneres. Du vil få beskjed om hvor stor forsikring eller bankgaranti du må ha for å få lov til å gjennomføre turen etter Sysselmannen har mottatt ditt meldeskjema. Du kan enten kjøpe en forsikring som dekker beløpet eller stille privat bankgaranti for hele beløpet. Forsikringen eller bankgarantien skal dekke eventuelle søk, redningsoperasjoner og pasienttransporter. Dokumentasjon på dette sendes Sysselmannen for godkjenning. Du får utdelt registreringskort når forsikringen eller bankgarantien er godkjent av Sysselmannen. Kortet skal følge med deg på turen for eventuell kontroll. Kortet returneres til Sysselmannen når turen er ferdig.

Som tilreisende på Svalbard kan man ferdes innenfor forvaltningsområde 10, for mer informasjon om dette se Sysselmannen sine hjemmesider.